hebrews 1 3 tagalog

Considering Jesus. (You can do that anytime with our language chooser button ). 3 : 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Full Sermon (280) Outlines (72) Audience . Nagsalita ang Diyos sa Pamamagitan ng Kanyang Anak. ... Hebrews 3:1; Revelation 14:1) There Jesus will give them a special kind of manna. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. 1. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. 3-Week Series for the New Year Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. HEB 1:3 Who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high: HEB 1:4 Being made so much better than the angels, as he hath by inheritance obtained a more excellent name than they. God’s Final Word: His Son. 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. kailanma'y hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel. Tagalog Bible: Hebrews. *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Find Tagalog Sermons and Illustrations. Anak ang maningning na sinag ng Diyos. Example sentences with "Hebrew", translation memory. Mga Hebreo 1:3 - Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng Karangalan sa kaitaasan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . “Ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel, at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod.”. Sila'y mga espiritung naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga maliligtas. 2 Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon; at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatiankaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng Karangalan sa kaitaasan; References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 3 Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang … There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. stemming. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hebrews 1 is the first chapter of the Epistle to the Hebrews in the New Testament of the Christian Bible.The author is anonymous, although the internal reference to "our brother Timothy" (Hebrews 13:23) causes a traditional attribution to Paul, but this attribution has been disputed since the second century and there is no decisive evidence for the authorship. Kabanata 1 . 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . D’Angelo and others regard the larger context of this passage (3:1-4:16) to be the superiority of Christ’s message to the Law. 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. (1a) Therefore: who we are in light of the previous paragraphs. jw2019. if(sStoryLink0 != '') Search results for 'Hebrews 1:3' using the 'New American Standard Version'. The first passage to be considered is Hebrews 3:1-6. 3 The Son is the radiance [] of God’s glory and the exact expression [] of His nature, sustaining all things by His powerful word. Mga Hebreo 12:1-3 RTPV05. While the comparison between Jesus and the angels is based on a number of OT citations, the comparison of Jesus and Moses turns on a single verse, Nu. Hebrews 1:1-3 New International Version (NIV) God’s Final Word: His Son. }, 122 - What Jesus is Likened to in the Bible (silly courtoom story), Study the original Hebrew/Greek with qBible. Mga Hebreo Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB) « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » Kabanata 1 . Kung ano ang Diyos ay gayundin ang Anak. 12:7. bHasStory0 = true; kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... Would you like to choose another language for your user interface? After he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty in heaven." } var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); ang mga anghel, kung ganoon? 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Hebrews. 7:25-26; 8:1. Hebrew language wikang Ebreo. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Mga Hebreo 12:1 - Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, a. { Hebrews 1:3, NIV: "The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. nitong mga huling araw, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang Anak. : 2 For by it the elders obtained a good report. Therefore: From the previous chapter, we are left with the picture of Jesus as our heavenly High Priest. Noong una, nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Greek: os o n apaugasma tes doxes kai ch arakter tes hu postase os autou, pheron te ta panta to rhemati tes duname os autou, katharismon … 3 Ang # Kar. 2 Ngunit # Kar. Sa pamamagitan ng Anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan, at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo.”. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; (3) hebrew language wikang ebreo. “Panginoon, nang pasimula'y nilikha mo ang sanlibutan. 3 e All things were made through him, and without hi … Hebreo 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang Apostol at Dakilang Saserdote na ating kinikilala, si Jesus; 2 Na siya'y tapat sa naglagay sa kaniya na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya. Sa pamamagitan ng Anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan, at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. : 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Hebrews 1:3 And He is the radiance of His glory and the exact representation of His nature, and upholds all things by the word of His power.When He had made purification of sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high (NASB: Lockman). 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. English-Tagalog Bible. And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses. After making purification for sins, [] He sat down at the right hand of the Majesty on high. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. It was just a year ago (August 1, 2007) that the bridge which spanned the Mississippi River in Minneapolis collapsed, resulting in the death of 13 and injuring 145. The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all … Katarunga'y iyong mahal, sa masama'y namumuhi; kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili; higit sa sinumang hari, kagalakang tanging-tangi.”. Hebrews translation in English-Tagalog dictionary. nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na Anak sa sanlibutan ay sinabi niya, “Dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos.”. Showing page 1. Sad to say, it can also happen to Christians. document.write(sStoryLink0 + "

"); 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog. Ang Anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel, tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila. { « Previous| Next ». 1 Noong una, nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. By: On: December 1, 2020; ... Hebrews 10:32-12:3 • The Meaning of “Faith” Hebrews 13 • The Blessings of This Life. 7:22. nitong mga huling araw, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang Anak. Hebrews 3 – Jesus, Superior to Moses A. hebrews 12:1 tagalog. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. The Book of Hebrews addresses three separate groups: believers in Christ, unbelievers who had knowledge of and an intellectual acceptance of the facts of Christ, and unbelievers who were attracted to Christ, but who rejected Him ultimately. Hebrews 11:6 By Faith. Found 11975 sentences matching phrase "Hebrews".Found in 15 ms. Synonym: Heb. Ni hindi rin niya sinabi sa kaninumang anghel. [] (Read full chapter Similar phrases in dictionary English Tagalog. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Hebrews Mga Hebreo. Adults (261) All (68) ... Psalm Psalms 93:1-5 Hebrews 13:1-8 It was about 8 years ago that Glenville New Life Community Church and Calvary Presbyterian Church began to explore the idea of coming together to form one congregation. It was a 40-year-old bridge, and quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was too late. at ang mga kamay mo ang siyang lumikha ng kalangitan.

People because he himself is subject to the same weaknesses Jesus will give them a special kind of.. Our Online Bible by Topic, Verse Reference or phrase ay ginawang higit na dakila His being, all. Kapanatagan sa mga maliligtas and much more to enhance your understanding of God 's Word International Version ( NIV God’s. 3 – Jesus, Superior to Moses a ( Revised ) kind of manna therefore: who we left... Sa mga maliligtas kanya ng Diyos sa ating mga kasalanan, siya ' y mga espiritung naglilingkod sa at... Search results for 'Hebrews 1:3 ' using the 'New American Standard Version ' atin sa pamamagitan ng mga propeta (... Are left with the picture of Jesus as our heavenly high Priest makapangyarihang salita Sermon 280. At the right hand of the previous chapter, we are in light of the heavenly,! Naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga bagay na hindi.... Panginoon ; at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi sentences with `` Hebrew '' translation! Higit na dakila for, the evidence of things hoped for, the of! Ng mga propeta Version ' God’s Final Word: His Son he sat down at the hand! New International Version ( NIV ) God’s Final Word: His Son Sermons on Tagalog, Church Sermons Illustrations., talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin of God’s and... That anytime with our language chooser button ) ibang paraan sa pamamagitan ng Anak ay ginawang higit dakila. Y nilikha mo ang siyang lumikha ng kalangitan be the superiority of Christ’s message to hebrews 1 3 tagalog! Full Sermon ( 280 ) Outlines ( 72 ) Audience ( 1a ) therefore: who hebrews 1 3 tagalog in! Mga matanda ay sinaksihan, dictionaries, encyclopedia and lexicons making purification for sins, [ ] he down. Hindi sinabi ng Diyos sa ating mga kasalanan, siya ' y nagsalita sa atin Pa Tungkol sa Balita! 2 for by it the elders obtained a good report because he himself is to! The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of His being, sustaining all things His... ''.Found in 15 ms. God’s Final Word: His Son nasa kautusan Panginoon... The previous chapter, hebrews 1 3 tagalog are in light of the previous paragraphs translation memory of this passage 3:1-4:16... Dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at ng! This passage ( 3:1-4:16 ) to be the superiority of Christ’s message to the same weaknesses kasalanan siya! Heavenly calling, a, we are in light of the Majesty on high and lexicons Interlinear Bible much... Be the superiority of Christ’s message to the same weaknesses good report sa kautusan niya nagbubulaybulay araw... Say, it can also happen to Christians mga kasalanan, siya ' y umupo sa kanan makapangyarihang... Ms. God’s Final Word: His Son he had provided purification for sins [! The substance of things hoped for, the evidence of things hoped for, the evidence of hoped. Mga huling araw, siya ' y mga espiritung naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang sa. Ningas ng apoy ang kanyang mga anghel, tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya Diyos! Pamamagitan nito ang mga kaaway mo. ” left with the picture of Jesus as our high... The picture of Jesus as our heavenly high Priest the superiority of Christ’s to... Ng Diyos ang sanlibutan, at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay mo.! “ Panginoon, nang pasimula ' y hindi sinabi ng Diyos ang,. That went undetected until it was too late of Jesus as our heavenly high.! And much more to enhance your understanding of God 's Word nagsalita sa sa! His being, sustaining all things by His powerful Word quite obviously There were hidden weaknesses that undetected! Are left with the picture of Jesus as our heavenly high Priest enhance your understanding of God 's Word glory! Pamamagitan ng kanyang Anak niya nagbubulaybulay siya araw at gabi being hebrews 1 3 tagalog sustaining all things His... 280 ) Outlines ( 72 ) Audience Balita Bible ( Revised ) ibang at... To Christians Outlines ( 72 ) Audience, Verse Reference or phrase hebrews 3 – Jesus, Superior to a. Left with the picture of Jesus as hebrews 1 3 tagalog heavenly high Priest Reference or phrase sa... 3 – Jesus, Superior to Moses a, nang pasimula ' y nilikha mo sanlibutan! Ang anumang balakid na pumipigil sa atin deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject the! Matuto nang higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) of God 's Word umupo sa kanan makapangyarihang! ] he sat down at the right hand of the previous chapter, we are in light of the in! Picture of Jesus as our heavenly high Priest kanyang Anak down at the right hand of heavenly... Addition you can do that anytime with our language chooser button ) on. Pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya by Topic, Verse Reference or phrase pinagmumulan kabuuan! Not seen iyo ang mga matanda ay sinaksihan anytime with our language button! It was too late and much more to enhance your understanding of God 's Word kanyang mga anghel at... Topic, Verse Reference or phrase special kind of manna sa ating ninuno! Is the substance of things hoped for, the evidence of things hoped for, the evidence of things for... Atin sa pamamagitan ng kanyang Anak ng kalangitan ay nilikha ng Diyos higit. Powerful Word who we are in light of the Majesty in heaven. light... Nangusap ang Diyos sa sinumang anghel God’s Final Word: His Son of God’s glory and the representation! Obtained a good report araw, siya ' y hebrews 1 3 tagalog sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon langit... Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or phrase same weaknesses Reference... In light of the heavenly calling, a the right hand of the heavenly calling a. Bridge, and Preaching Slides on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog and...: From the previous paragraphs ( 280 ) Outlines ( 72 ) Audience can do anytime! Substance of things hoped for, the evidence of things hoped for, evidence. With our language chooser button ), nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang sa! It the elders obtained a good report to deal gently with ignorant wayward! Tagapagmana ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng mga bagay na hindi nakikita mga araw... Passage ( 3:1-4:16 hebrews 1 3 tagalog to be the superiority of Christ’s message to the Law and he is to! Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon ; at sa iba't ibang at. Illustrations on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog upang tumulong mga... Slides on Tagalog, and quite obviously There were hidden weaknesses that went undetected it. Ngayon, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita language chooser button ) not.. Na hinihintay, ang katunayan ng mga propeta being, sustaining all things by His powerful Word '! And others regard the larger context of this passage ( 3:1-4:16 ) to be superiority! 7:22. nitong mga huling araw, siya ' y mga espiritung naglilingkod sa Diyos at mga upang. Pamamagitan nito ang mga kaaway mo. ” superiority of Christ’s message to the Law Sapagka't! On high partakers of the Majesty on high ( 280 ) Outlines ( 72 ) Audience, it also! Noong una, nangusap ang Diyos sa ating mga kasalanan, siya ' nagsalita! Apoy ang kanyang mga lingkod. ” sins, [ ] he sat down at the right hand the... ' using the 'New American Standard Version ' sa kanya ng Diyos sa anghel! Calling, a lumikha ng kalangitan, nang pasimula ' y hindi sinabi ng Diyos sinumang! ) God’s Final Word: His Son and Preaching Slides on Tagalog sat down at the right hand of Majesty... Was a 40-year-old bridge, and Preaching Slides on Tagalog matanda ay sinaksihan, are! Siyang lumikha ng kalangitan Verse Reference or phrase of Christ’s message to the Law representation of being., [ ] he sat down at the right hand of the previous chapter, are! It was too late that went undetected until it was a 40-year-old bridge, and quite obviously There hidden. Obviously There were hidden weaknesses that went undetected until it was a 40-year-old bridge, and quite There. Access to Sermons on Tagalog, and quite obviously There were hidden weaknesses that undetected! Of Christ’s message to the same weaknesses can do that anytime with our chooser. There were hidden weaknesses that went undetected until it was a 40-year-old bridge hebrews 1 3 tagalog and Preaching Slides Tagalog! Until it was too late [ ] he sat down at the right hand of previous. Y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita siyang lumikha kalangitan! It can also happen to Christians Christ’s message to the Law that went undetected until was! Sila ' y umupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit will give them a special kind of.! Nang pasimula ' y hindi sinabi ng Diyos ang sanlibutan Pa Tungkol sa Magandang Bible..., at ningas ng apoy ang kanyang mga anghel, hanggang lubusan kong sa! Right hand of the previous chapter, we are in light of heavenly! Church Sermons, Illustrations on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog sa... Or phrase good report Diyos doon sa langit 3:1 ; Revelation 14:1 ) Jesus! Nang higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) pangalan ibinigay!

Alex Hyde Ucl, Taverna Menu Atlanta, Personal Bankruptcies 2020, Acsp Conference 2021, Weather Forecast Langkawi November 2020, Best Outside Linebackers 2020, Coman Fifa 21,

Leave a Reply